Ga direct naar de inhoud van de pagina

Chatcursus www.Kopstoring.nl

Titel Chatcursus www.Kopstoring.nl
Doelstelling

Het doel van de chatcursus is informatie en steun te bieden aan jongeren waarvan de ouder(s) psychische en/of verslavingsproblemen hebben.  

Doelgroep Jongeren tussen de 16 en 25 jaar waarvan de ouder(s) psychische en/of verslavingsproblemen hebben.
Inhoud

In de chatcursus komen vooraf gescreende deelnemers acht keer in een gesloten chatbox bijeen om onder begeleiding te werken aan een thema. De thema’s zijn: de problemen van de ouders, de eigen behoeften en gevoelens, schuld en schaamte, erover praten met anderen, opkomen voor jezelf, het loslaten van je ouder en het omgaan met je ouder. De deelnemers ontvangen wekelijks theorie met oefenopdrachten via email.

Kosten Geen
Bijzonderheden

Naast de chatcursus is er op de website veel informatie te vinden, ook kunnen jongeren er tips en ervaringsverhalen delen. Er is ook een e-mailservice waar jongeren een ‘luisterend oor’, praktisch advies en hulp bij probleemanalyse kunnen vinden. Tijdens de individuele chat kan een jongere online met een hulpverlener praten.

Naam organisatie Impluz
Naam contactpersoon Leonie Belshof
Telefoonnummer contactpersoon 0570-604900
E-mailadres contactpersoon
Website organisatie http://www.mindfit.nl
Informatie over aanmelden

Jongeren kunnen zich aanmelden via de website www.kopstoring.nl. Ze kunnen anoniem blijven.

Naam Impluz
Data

De cursus start meerdere malen per jaar, data en tijden zijn te vinden op de website www.kopstoring.nl. De cursus bestaat uit 8 online bijeenkomsten