Ga direct naar de inhoud van de pagina

Kinderopvang Deventer goed op orde

De gemeente Deventer heeft de controle van kinderopvang goed op orde. Dat blijkt uit het jaarverslag kinderopvang 2018.

In Deventer zijn 340 kinderopvanglocaties: 61 kinderdagverblijven (KDV), 52 buitenschoolse opvangen (BSO) en 237 gastouders (GO).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. De gemeente wordt op haar beurt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Deventer scoort sinds 2012 de A-status, de hoogst mogelijke categorie.

Rol gemeente

De gemeente treedt op naar aanleiding van rapporten van de GGD. Als er overtredingen zijn van regels, wordt hierop gehandhaafd. De geconstateerde overtredingen zijn allemaal beëindigd. De kinderopvang in Deventer is goed op orde.

 

Bron: gemeente Deventer