Ga direct naar de inhoud van de pagina

Beter omgaan met pubers

Titel Beter omgaan met pubers
Doelstelling

Ouders weten de manieren waarop zij een goed contact met hun puber kunnen bevorderen.

Doelgroep Ouders van pubers 12-18 en 18-23 jaar
Inhoud

Pubers hebben een eigen mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan. Hoe ga je daar als ouder mee om? De cursus biedt ouders een steuntje in de rug. In de cursus wordt aandacht besteed aan de veranderingen van kinderen in de puberteit. Daarbij komen de prettige maar ook de lastige kanten van pubers aan bod. Ouders krijgen informatie over manieren waarop zij een goed contact met hun puber kunnen bevorderen. Ouders kunnen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen. Respect voor verschillende manieren van opvoeden is daarbij uitgangspunt.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.

Kosten Geen
Bijzonderheden

 

Naam organisatie St. de Kern
Naam contactpersoon Bereikbaarheidsdienst st. de Kern
Telefoonnummer contactpersoon 0570-547300
Website organisatie http://www.stdekern.nl/omgaan-met-je-puber
Informatie over aanmelden

Belangstellenden kunnen voor meer informatie of voor aanmelding bellen met 0570-547300 en vragen naar de bereikbaarheidsdienst van het maatschappelijk werk.

Naam De Kern maatschappelijke dienstverlening Deventer
Adres

Carinovagebouw
Zwolseweg 180
Deventer

Data

Een volgende cursus start weer bij voldoende aanmeldingen.