Ga direct naar de inhoud van de pagina

Oudercursus Pubers en Alcohol

Titel Oudercursus Pubers en Alcohol
Doelstelling

Ouders weten wat de risico’s en effecten van alcoholgebruik op jonge leeftijd zijn. Daarnaast zijn ze op de hoogte van opvoedingsadviezen ten aanzien van alcohol en passen ze deze toe in de praktijk. Ouders kunnen onderling ook tips en adviezen uitwisselen.

Doelgroep Ouders en verzorgers met kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar
Inhoud

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst staat in het teken van informatie krijgen over de risico’s en effecten van alcohol bij jongeren. Tijdens de tweede bijeenkomst staat de opvoeding met betrekking tot alcohol centraal. Ook krijgen ouders de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp, er kunnen tips en adviezen worden uitgewisseld.

Kosten Deelname is gratis
Bijzonderheden

Benodigde materialen: Een cursusmap wordt gratis verstrekt aan de deelnemers.

Voorwaarden voor deelname: Deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren. Indien er sprake is van problematisch gebruik van alcohol door de jongeren of er spelen andere problemen bij de jongere, dan moet dit van te voren worden overlegd met de cursusleider. Het kan zijn dat een ander aanbod van Tactus Verslavingszorg dan meer op zijn plaats is.

De cursus is vrij toegankelijk.

Naam organisatie Tactus Verslavingszorg
Naam contactpersoon Marleen Engelbarts
Telefoonnummer contactpersoon 088 - 382 28 87
E-mailadres contactpersoon
Website organisatie http://www.tactus.nl
Informatie over aanmelden

Aanmelden kan bij de contactpersoon door een e-mail (m.engelbarts@tactus.nl) te sturen of telefonisch.

Data

Op aanvraag.